Każdy pracodawca musi liczyć się z tym, że jego pracownik może zachorować i otrzymać zwolnienie L4. Kto w takiej sytuacji płaci za L4 pracownika? Na to i inne pytania odpowiemy w naszym artykule.

Kiedy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie L4 to forma zabezpieczenia pracownika w przypadku choroby lub niezdolności do pracy. Wiele osób zastanawia się, kiedy osobie zatrudnionej przysługuje płatne zwolnienie lekarskie. Warto wiedzieć, że pracownik musi przepracować określony czas, aby należało mu się świadczenie chorobowe. Według aktualnych przepisów osoba ubezpieczona powinna być zatrudniona u tego samego pracodawcy przez co najmniej 30 dni, by zyskać prawo do takiego świadczenia. Dzieje się tak w przypadku osób ubezpieczonych obowiązkowo, czyli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli natomiast chodzi o pracowników uprawnionych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie), okres zatrudnienia, po którym zyskuje się prawo do świadczenia chorobowego, wynosi 90 dni. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku absolwentów studiów wyższych. Są oni uprawnieni do świadczenia chorobowego od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu, jeśli umowę o pracę zawarli w ciągu 90 dni od ukończenia studiów.

Zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe

Będąc w temacie zwolnień lekarskich, warto odpowiedzieć na pytanie, czym różni się zasiłek chorobowy od wynagrodzenia chorobowego. Zarówno jedno, jak i drugie świadczenie, przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy. Różnica tkwi w czasie przebywania na L4. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest do 33 dni przebywania na zwolnieniu (14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat). Zasiłek chorobowy należy się natomiast od 34. dnia choroby (w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia – od 15. dnia choroby).

Kto płaci chorobowe – ZUS czy pracodawca?

Pracodawcy często zadają sobie pytanie, kto jest zobowiązany do wypłaty chorobowego. Kto płaci chorobowe? Warto wiedzieć, że zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za:

  • 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego (jeśli pracownik nie ukończył 50. roku życia);
  • 14 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego (dzieje się tak w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia).

Jeśli natomiast chodzi o zasiłek chorobowy, obowiązek jego wypłaty ciąży na barkach ZUS-u. Zasiłek ten wypłacany jest przez ZUS od:

  • 34. dnia niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 50. roku życia);
  • 15. dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym (pracownicy powyżej 50. roku życia).

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy – jaka jest ich wysokość?

Ważną kwestią dotyczącą wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego jest wysokość tych świadczeń. Wysokość wynagrodzenia zależy od przyczyny niezdolności do pracy oraz podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. Jeśli niezdolność do pracy powstała na skutek choroby, pracownik ma prawo do otrzymania 80% wynagrodzenia. Jeśli natomiast niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze lub z pracy, chorobą w czasie ciąży, poddania się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek tkanek i narządów, wynagrodzenie chorobowe przysługuje w wysokości 100 %.

Kwestie dotyczące wynagrodzeń i zasiłków chorobowych mogą wydawać się dość skomplikowane. Zrozumienie przepisów w tym zakresie jest jednak ważne zarówno w przypadku pracowników, jak i pracodawców. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie są nasze obowiązki i jakie prawa nam przysługują.