Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 16, 2019 in Finanse i biznes |

Czy bezrobotny musi składać roczne zeznanie PIT?

Czy bezrobotny musi składać roczne zeznanie PIT?

Urzędy pracy zarejestrowanym bezrobotnym proponują różnorodne formy wsparcia. Wśród nich można wymienić te, które są zwolnione od podatku oraz te, od których nalicza się zaliczkę na podatek dochodowy.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o przychodach stanowiących podstawę opodatkowania. Zalicza się do nich również wszelkiego rodzaju zasiłki wypłacone przez Urząd Pracy. Wówczas bezrobotny otrzymuje pit z urzędu pracy i jest zobowiązany do wykonania rocznego rozliczenia. Ponadto może również w tym roku przed rejestracją w UP uzyskać jakieś inne dochody, na przykład z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Zatem na pytanie czy bezrobotny musi składać roczne zeznanie PIT nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Bezrobotny zobowiązany jest rozliczyć wówczas, gdy został zwolniony z pracy w trakcie ubiegłego roku podatkowego i zarejestrował się w urzędzie pracy. W takiej sytuacji otrzyma informację PIT-11 od byłego lub byłych pracodawców i na tej podstawie wypełni odpowiedni formularz zeznania. Jeśli zaś po utracie pracy bezrobotny otrzymał z urzędu wypłaty podlegające opodatkowaniu, otrzyma również pit z urzędu pracy. Wtedy informacje z tego dokumentu również wpisuje do rocznego zeznania.
W tym miejscu warto wspomnieć, iż na rocznym formularzu nie ma rubryki, w której zasiłek dla bezrobotnych byłby wprost wymieniony. Kwotę zasiłków wypłaconych przez urząd pracy należy wpisać w rubryce zatytułowanej „ inne źródła”