Wojna wywiera silny wpływ na każdego Ukraińca. Lecz najbardziej cierpią wskutek wojny dzieci, ponieważ niezwykle