Bank jest osobą prawną, która posiada szereg zadań i funkcji. Instytucja ta może udzielać kredytów, gromadzić pieniądz, przyjmować depozyty oraz wykonywać inne czynności, które są określone w Prawie bankowym. Banki dzielą się na kilka różnych rodzajów. Najważniejszym z nich jest bank centralny. Jest on nazywany „bankiem banków”, ponieważ jest najważniejszą instytucją finansową w państwie.

 

Sprawuje on funkcję kontrolną, emituje pieniądz, może udzielać państwu kredytów itd. Kolejnym rodzajem banków są banki operacyjne, które dzielą się dodatkowo na banki uniwersalne oraz wyspecjalizowane. Są to instytucje komercyjne, które świadczą usługi przeciętnemu klientowi. Banki uniwersalne to te, które są nam najbardziej znane, ponieważ prowadzimy w nich rachunki, dokonujemy płatności itd. Natomiast banki wyspecjalizowane to te zajmujące się między innymi inwestycjami czy hipoteką. Banki można również podzielić pod względem ich prawnej formy działalności. W tym przypadku rozróżniamy banki państwowe, spółdzielnie oraz spółki akcyjne.