Wiele osób używa pojęć „kredyt” i „pożyczka” naprzemiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ oba te pojęcia znaczą w praktyce co innego. Pierwszą różnicą jest to, w jakich dokumentach są uregulowane reguły dotyczące kredytu i pożyczki. W pierwszym przypadku jest to Prawo bankowe oraz Ustawa o kredycie konsumenckim, natomiast w drugim przypadku jest to Kodeks Cywilny i również Ustawa o kredycie konsumenckim.

 

Ważnym faktem jest to, że według Kodeksu Cywilnego pożyczka może zostać udzielona na podstawie umowy ustnej do kwoty 500 złotych. Powyżej tej kwoty powinna zostać zawarta umowa pisemna. Natomiast kredyt w każdym przypadku powinien być udzielany na podstawie umowy pisemnej. Kolejną znaczącą różnicą jest to, że pożyczyć można niemal wszystko – od pieniędzy po przedmioty materialne. Pojęcie kredytu odnosi się natomiast jedynie do środków pieniężnych. Następnie pożyczka może zostać spożytkowana na dowolnie wybrany cel. Bank udzielając pożyczki nie musi znać tego celu. Jednak w przypadku kredytu konieczne jest już podanie celu jego zaciągnięcia.