Bank centralny to jedna z najważniejszych instytucji w państwie. Jest to instytucja, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowego w kraju. Bankiem centralnym w Polsce jest Narodowy Bank Polski, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Nazywany jest „bankiem banków”, ponieważ sprawuje on kontrolę nad wszystkimi pomniejszymi bankami, oraz jest najważniejszym z banków w Polsce.

 

Narodowy Bank Polski posiada szereg ważnych funkcji. Przede wszystkim jest to jedyna instytucja w kraju, która ma prawo emisji pieniądza gotówkowego. NBP zajmuje się również wprowadzeniem wyemitowanego pieniądza w obieg. Odbywa się to na podstawie skupu walut obcych lub metali szlachetnych jako dług – bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym. Niezwykle ważną funkcją banku centralnego jest także pełnienie funkcji banku skarbu państwa. Oznacza to, że jest on odpowiedzialny za prowadzenie rachunków wszystkich instytucji publicznych w państwie. NBP ma również funkcję rozliczeniową instytucji finansowych.