Finanse publiczne to jeden z rodzajów finansów ogółem. Dotyczą one wszelkich operacji pieniężnych związanych z środkami publicznymi, między innymi ich gromadzenie czy wydatkowanie. Finanse publiczne posiadają kilka funkcji. Jedną z nich jest funkcja kontrolna. Dzięki monitorowaniu wszelkich procesów zachodzących w sektorze finansów publicznych możliwe jest ustalenie stanu gospodarki państwa.

 

Dzięki temu możliwe jest na przykład wczesne powstrzymanie wszelkich nadużyć, które mogą powstać w wyniku gospodarowania finansami publicznymi. Kolejną funkcją finansów publicznych jest funkcja alokacyjna. Państwo może przeznaczać zgromadzone finanse na konkretne zadania do spełnienia oraz różnego rodzaju dziedziny. Wszystkie szczegóły dotyczące alokacji finansów są uwzględnione w budżecie państwa. Funkcja stabilizacyjna finansów publicznych polega na ich prawidłowym rozdysponowaniu w taki sposób, aby zapewnić państwu stabilizację gospodarczą. Natomiast funkcja kontrolna polega na kontrolowaniu wydatków publicznych.