Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 1, 2018 in Finanse i biznes |

Finanse publiczne i prywatne

Finanse publiczne i prywatne

Finanse publiczne oraz prywatne to dwa główne rodzaje finansów. Finanse publiczne jak można się domyślić są finansami należącymi do państwa oraz do samorządów terytorialnych. Są to również wszelkie procesy, które zachodzą w związku z gromadzeniem oraz wydawaniem publicznych środków. Niezwykle ważnym dokumentem jest budżet państwa, w którym zawarte są dokładne informacje na temat rozdysponowania środków publicznych.

 

Budżet państwa ustala się co roku na rok kolejny. Finanse publiczne także opierają się na zarządzaniu długiem publicznym. W razie potrzeby możliwe jest także zaciągnięcie kredytów lub innych zobowiązań, które angażują publiczne środki. Państwo może zaciągać kredyt jedynie od banku centralnego. Finanse prywatne dotyczą natomiast w szczególności przedsiębiorstw prywatnych oraz osób prowadzących własne działalności. Definicja finansów prywatnych obejmuje między innymi pozyskiwanie środków na rozpoczęcie własnej działalności, uzyskiwanie kredytów czy dokonywanie konsolidacji kapitału.