Zastanawiasz się nad tym, czy wziąć kredyt? Musisz wiedzieć, że zabezpieczenie kredytu bankowego zmniejsza ryzyko ponoszone przez kredytodawcą czyli bank, ale również na tym zyskujesz i Ty, ponieważ możesz uzyskać lepsze warunki kredytowania. Warunkiem jest między innymi odpowiednie zabezpieczenie, pozwalające na większe możliwości dla kredytobiorcy.

Zabezpieczenie kredytów – co to jest i jakie są jego formy?

Kredyt hipoteczny zabezpieczony jest poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Takim zabezpieczeniem mogą być również różne rzeczy ruchome lub aktywa. Nazywa się to rzeczowym zabezpieczeniem kredytu. W jego przypadku dłużnik odpowiada tylko za poszczególne składniki swojego majątku. Wyróżniamy także poręczenie wekslowe, które zobowiązuje poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu w ściśle ustalonych przez bank terminach płatności. Inne zabezpieczenie osobiste, to także na przykład cesja wierzytelności, czyli umowa między kredytobiorcą a bankiem udzielającym kredytu. Na mocy takiej umowy kredytowej kredytobiorca przenosi na bank swoje prawa do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi. Przystąpienie do długu jest również formą zabezpieczenia i oznacza, że do kredytobiorcy przystępuje osoba trzecia, która występuje w roli dłużnika solidarnego.

Zabezpieczenie kredytu inną nieruchomością – czy bank zgadza się na taką formę zabezpieczenia

Tak jak było powiedziane powyżej, hipoteka jako zabezpieczenie kredytu bankowego jest stosowana w przypadku kredytów hipotecznych. Można też zabezpieczyć kredyt hipoteką innej osoby, która nie jest związana z kredytobiorcą, ale wówczas musi ona wyrazić na to zgodę. Niektóre banki chętnie przyjmują zabezpieczenie kredytu gospodarstwem rolnym lub działką. Ubezpieczenie może być również zabezpieczeniem spłaty kredytu – wówczas klient wykupuje to ubezpieczenie, ale prawa z niego zwykle scedowane są na bank. Bez względu na to, jakie rodzaj zabezpieczenia wybierzesz, zwiększa on Twoje szanse na uzyskanie dużego finansowania.