Gdy mamy do czynienia z ogłoszeniem o pracę z jasno podanymi wymaganiami najczęściej nie mamy