Pojęcie finansów jest niezwykle szerokie. Zawierają się w nim między innymi wszystkie procesy dotyczące gromadzenia, rozporządzania oraz wydawania pieniędzy czy też wszelkich jego surogatów, takich jak papiery wartościowe, złoto itd. Warto również nadmienić, iż gromadzenie pieniądza może odbywać się pod postacią bezzwrotną lub też zwrotną w przypadku pożyczki. Finanse dzielą się na kilka różnych rodzajów.

 

Są to między innymi finanse publiczne, banków, ubezpieczeń czy gospodarstw domowych. Finanse mają także różne funkcje. Jedną z podstawowych funkcji finansów jest funkcja stymulacyjna. Funkcja ta dotyczy roli pieniądza w pobudzaniu lub też hamowaniu działalności gospodarczej. Kolejną funkcją jest funkcja fiskalna. Odnosi się ona między innymi do banków, obligacji czy przedsiębiorstw, które gromadzą fundusze. Rozdzielcza funkcja finansów dzieli się dodatkowo na funkcję ostateczną, transferową oraz transakcyjną. Funkcje te odnoszą się do przepływu pieniądza na rynku, lub jego wypadzie z rynku.