OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to instytucja, która wzbudza wiele kontrowersji w Polsce. Jest to jedna z ważniejszy instytucji finansowych w naszym kraju. Jest ona odpowiedzialna za fundusze emerytalne mieszkańców Polski. Każda z osób, która należy do OFE i opłaca składki posiada swoje indywidualne rachunki, których prowadzeniem zajmuje się Otwarty Fundusz Emerytalny.

 

Wartość takich rachunków jest wyceniania codziennie (każdego dnia roboczego). Aby wycenić taką wartość konieczne jest przeanalizowanie aktualnej wartości aktywów OFE na rynku. Otwarty Fundusz Emerytalny powstał w 1999 roku. OFE daje możliwość zgromadzenia oszczędności przeznaczonych na emeryturę w tak zwanym drugim filarze. Każda osoba, która należy do OFE posiada szereg praw. Jest to między innymi prawo do zmiany funduszu , która jest możliwa raz na kwartał. Oznacza to, że w każdej chwili możemy zrezygnować z usług OFE i przenieść swoje oszczędności do innej instytucji. Raz w roku członkowie OFE mają także prawo wglądu do rocznego rozliczenia.