Chyba każdy Polak z wielką radością przyjął informację o decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o przystąpieniu Polski do systemu bezwizowego. Czy znaczy to, że do USA możemy pojechać tak po prostu? Niekoniecznie. Mimo zniesienia wiz trzeba dopełnić pewnych formalności.

 

Kluczowym elementem jest uzyskanie pozwolenia na wjazd, które otrzymamy za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży, tak zwanego ESTA. ESTA posiada swoją oficjalną stronę internetową i to właśnie korzystając z tej strony uzyskamy odpowiednie zezwolenie. Jest ono ważne przez okres dwóch lat i umożliwia wielokrotne podróżowanie. Uzyskanie zezwolenia wiąże się z opłatą wynoszącą 14 dolarów.
Czy wszyscy Polacy mogą bezwizowo podróżować do USA? Nie jest to tak proste jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, paszport, którym się posługujemy, musi posiadać chip do odczytu komputerowego. Po drugie, jeśli wcześniej odmówiono nam przyznania wizy, system ESTA nie wyrazi zgody na wjazd. Co ciekawe, jeśli chcemy podróżować do Stanów Zjednoczonych na okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt dni lub chcemy podjąć pracę lub naukę w USA, wizy nadal będą koniecznością.