Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 27, 2018 in Nie sam biznes... |

Kanalizacja

Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna lub kanalizacja ściekowa to podziemna rura lub system tuneli do transportu ścieków z domów i budynków komercyjnych (ale nie wód opadowych) do oczyszczalni. Kanały sanitarne są częścią ogólnego systemu zwanego systemem kanalizacyjnym.
Ścieki mogą być oczyszczane w celu kontroli zanieczyszczenia wody przed zrzutem do wód powierzchniowych. Kanały sanitarne obsługujące tereny przemysłowe z których również transportują ścieki. Oddzielne systemy kanalizacji sanitarnej są przeznaczone do transportu samych ścieków. W gminach obsługiwanych przez kanały sanitarne, oddzielne kanały burzowe mogą przenosić spływ bezpośrednio do wód powierzchniowych. Kanały sanitarne różnią się od kanałów ściekowych, które łączą ścieki z odpływem wód opadowych w jednej rurze. Systemy kanalizacji sanitarnej są korzystne, ponieważ pozwalają uniknąć przepełnienia kanalizacji.

Pogotowie kanalizacyjne Kraków

W Krakowie funkcjonuje kilka przedsiębiorstw wodociągowych. Np. Wojar czy Ofma (pogotowie kanalizacyjne Kraków). Są to firmy oferujące wysokiej jakości usługi